Klachtenregeling 

Marit Cornelissen, therapeut van Het Innerlijk Huis, vindt het heel belangrijk dat jij als cliënt tevreden bent over de aan jou verleende zorg. Indien je toch niet helemaal tevreden bent, dan hoopt Marit Cornelissen het van harte dat jij dit kenbaar maakt, door jouw klacht of suggestie met haar te delen. Zij wil altijd samen met jou als cliënt op zoek gaan naar een geschikte oplossing! Dat geeft de mogelijkheid om jouw klacht samen op te lossen en tegelijkertijd kunnen hierdoor soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen worden. 
Mocht je een klacht, probleem, opmerking of suggestie hebben, laat dit dan alsjeblieft direct weten door contact met Marit Cornelissen op te nemen of door onderstaand klachtenformulier in te vullen.  

Zodra Marit Cornelissen de klacht heeft ontvangen, dan wordt er op korte termijn een (telefonische) afspraak ingepland. Zodoende kan er via een persoonlijk gesprek bekeken worden hoe de klacht verholpen kan worden of naar een passende oplossing worden gezocht. Mocht het toch zo zijn, dat je als cliënt zijnde, niet tevreden bent over deze oplossing, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NBVH, waarbij Marit Cornelissen is aangesloten. 

Vanaf 1 januari 2016 valt iedereen die een vorm van zorg verleent onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet voorziet in de bescherming van cliënten in geval van onvrede met de behandeling, bejegening of in geval van geleden schade. 
Als therapeut valt Marit Cornelissen ook onder de Wkkgz en is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een erkende geschillencommissie. De meeste leden van de Beroepsvereniging NBVH zijn hierbij aangesloten. Tevens valt Het Innerlijk Huis onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).