Overige bedrijfsgegevens

AGB-registratiecodes
De therapeut, Marit Cornelissen, is persoonlijk en bedrijfsmatig geregistreerd in het AGB-register van Vektis. 
Bij het indienen van nota's bij zorgverzekeraars, moeten de AGB-registratiecodes van zowel de hulpverlener als van de praktijk vermeld
worden op de factuur, om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding.

Kamer van Koophandel
Het Innerlijk Huis is ingeschreven in het Handelsregister met KVK-nummer: 82402825.

Betalingsgegevens
IBAN: NL11KNAB0406063338 t.n.v. Het Innerlijk Huis te Delft.

Registraties

  • Als Hypno- en Regressietherapeut is Marit Cornelissen aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) als registertherapeut. Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wordt door de beroepsvereniging NBVH geregeld. 
  • Marit Cornelissen is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
  • Marit Cornelissen is ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ).
  • Het Innerlijk Huis valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).